Elektrisk vannvarmer 2 Kw

Elektrisk varmekolbe 2 Kw for vannrenseanlegg

Produktbeskrivelse

Termostatstyrt 0-45 C. Sirkulasjonsvakt som automatisk stopper varmeren om sirkulasjonen stopper. 10 Amp 230V/50-60 HZ (skal installeres av fagperson)