Spørsmål og svar

Badestamp

Hva er fordelene med glassfiberstamp og trestamp?

De senere årene har markedet gått fra å ønske stamper laget av tre til bad i glassfiber.
Trestampen synes mange er penere i et klassisk norsk hyttemiljø da den passer inn i på de fleste hyttetun. Den er laget av miljøvennlige nedbrytbare materialer, er basert på gamle nordiske tradisjoner og har en lavere pris.
Funksjonsmessig er denne stampen velprøvd og velfungerende.

Ulempene er at treverket krever kontinuerlig vedlikehold både på inn- og utside. Innsiden må skrubbes med grønnsåpe flere ganger ila året mens utsiden bør få et par strøk linolje hvert år. Videre er benkene i en trestamp ikke tette noe som fører til større vannvolum og økt energibehov. Den bør stå med vann i hele året, på sommeren full og på vinteren minimum 5 cm. Dette for å forhindre uttørking og sprekkdannelser. Allerede i April bør man fylle stampen helt hull. Vannet må da klores for å hindre groing gjennom sommeren. Ved bruk tømmes klorvannet ut og erstattes med rent og friskt badevann.
Trestamper som tørker helt ut flere ganger kan bli nesten umulig å få helt tette igjen pga sprekker i treverket.

Vårte Villmarksbad i glassfiber har en lengre levetid, har tette benker som reduserer vannbehovet, er meget enkle å rengjøre, man kan bruke et bredt utvalg av vaskemiddel, samt at de kan stå helt tomme når de ikke er i bruk. Spesielt på vinteren er dette en fordel ved at man ikke trenger å tine isen som ligger i bunnen av en trestamp. Den har ingen behov for trutning og lekasjer finnes ikke.
Ulempen med en glassfiberstamp synes enkelte er fargen samt at hvis man får en skade i glassfiberen så må det tettes snarest for å unngå vannintregning og frostspreng.

Hvordan fyre opp i badestampen?

Monter pipa på ovnen. Sørg for at stamen er fyllt med vann, minst opp til røykstussens nederste del. Dette for at varmen fra ovnen ikke ødelegger treverket eller glassfiberen. Bruk deretter litt avispapir e.l sammen med en god dose opptenningsved og spray på litt tennveske. La tennvesken trekke inn i veden i et par minutter og tenn på. Hvis trekken ikke går opp i pipa men kommer ut gjennom ovnens vedluke, kan du lokke vedluka helt i 3 sekunder før du åpner den brått igjen. Normalt vil dette være nok til å snu trekken. Bruk kløyd og tørr ved. Tre veden lengst mulig inn under røykrøret og fyll på til brennkammerets øvre del. Etterfyll omtrent hvert kvarter eller så ofte det trengs for å opprettholde en kraftig brann i brennkammeret. La trekken stå med minimum 5 cm åpning under oppfyring. Når vannet begynner å varmes, ta gjerne en plankebit eller en kanoåre og rør rundt for optimal varmefordeling.
Normal badetemperatur er 36-39 grader. Når du nærmer deg denne temperaturen kan trekken lukkes nesten helt.

Er det farlig å bade i en badestamp?

Det er med badestamp som med mye annet at feil bruk kan medføre en helserisiko. Hvis det blir varmere enn 39 grader vil mange oppleve vannet for varmt. Steng da trekken helt og reguler gjerne med noen bøtter kaldt vann eller snø/is i badevannet. Avslutt gjerne badet i stedet for å presse seg for lenge i varmt vann. Husk at kroppen vil få problemer ved langvarig eksponering i badevann over 39 grader, og man kan få feberlignende opplevelser som medfører tretthet og sløvhet. Dette kombinert med inntak av alkohol kan føre til at man sovner, noe som kan medføre fare for drukning og/eller overoppheting. Bad derfor aldri alene, spesielt ikke hvis du er alkoholpåvirket. Hold alltid oppsyn med barn som bader. Generelt vil lengre opphold i for varmt vann kunne føre til uttørring og enkelte opplever dagen etter slike lange bad at kroppen blir tung og enkelte får hodepine, selv uten inntak av alkohol. Husk derfor et jevnt inntak av ikke alkoholholdig veske.

Kan man bli syk av å bade i stamp?

Bruk samme regler for bad i stampen som vi benytter før vi går i et offentlig svømmebaseng. Dusj eller vask deg godt over hele kroppen og unngå å svelge badevannet. Bruk gjerne vannkjemi for å holde vannet rent og bakteriefritt, spesielt så fremt vannet ikke skiftes etter hvert bad.

Utover dette er ikke slike bad forbundet med særskilt risiko.

Hva er et optimalt underlag for en badestamp?

Generelt er en treplatt på langsgående bjelkelag det beste underlaget. Dette for at uttappingsventilen og den evt tilkoblede avløpsslangen ikke utsettes for brekkasje da dette blir liggende fritt under platten. 2″x 4″ er nok så fremt treplatten ligger rett på bakken. Skal man løfte platten opp bør man tenke på at vekten av stampene er mellom 1 og 3 ton avhengog av størrelse, og at bjelkelag og søyler må tåle denne vekten.

Glassfiberstamper kan graves ned i godt drenerbar jord, men husk at massen nærmest glassfiberen og treverket må være drenerende og ikke må inneholde skarpe stener som kan skade glassfiberen. Hvis du ikke ønsker å grave ned en avløpsslange så kan stampen tømmes vha hevertprinsippet, mens restvannet kan slippes ut av ventilen og ned i drenerbar masse som absorberer små mengder.

Kan jeg felle ned stampen i en terasse?

Dette er blitt et meget populær måte å plassere stampen på. Både våre Villmarksbad i tre og våre glassfibestamper med og uten trekledning kan felles ned. Generelt så anbefaler vi at 40% og ikke mere enn 60% av stampens høyde legges under gulvnivå. Dette for å unngå at små barn eller husdyr faller oppi, men også for å unngå at rusk og rask som kommer med vinden finner veien opp i badevannet.

Hvordan kan jeg kle glassfiberstampen som delvis er nedfelt i terassen?

Det finnes noen spikerslag innestøpt i glassfiberen, men generelt så anbefaler vi at kunden limer på nye spikerslag med frostsikker robust sikaflex e.l. Når dette er på plass kan du som kunde både flislegge, trekle eller mure en steinmur rundt den delen som er over gulvnivå.

Kan jeg isolere stampen?

På våre bad uten trekledning kan den delen som er under gulvnivå pålimes plater av Styrofoam for isolering. Villmarksbad i tre bør ikke pålimes isolasjon da dette hindrer treverket i å puste og kan dermed føre til råtedannelse. Styrofoam kan også leges flytende på vannet ved ekstrem kulde for redusert varmetap og raskere oppvarming. Spesielt hvis du velger å ikke benytte lokk vil slik flytende isolering ha stor effekt vinterstid. Villmarksbad i glassfiber med trekledning oppnår en termoeffekt da trekledning og bunnplate er laget så tett at luften blir tilnærmet stillestående rundt glassfiberen, dette reduserer varmetapet betydelig.

Villmarksbad Premium leveres fullisolert både i stamp og lokk.

Hvordan renser jeg vannet?

Vi kan nå levere renseanlegg elektriske renseanlegg. Anlegget kan leveres med en elektrisk varmekolbe for vedlikeholdsvarme. Koblinger og slanger inngår i pakken.

Villmarksbad Premium leveres med monterte ventiler for tilkobling av renseanlegg, mens på de andre modellene kan slangene legges løst over kanten under prosessen med vannrensing.

Granulert klor kan benyttes for kjemisk rensing av vannet. Dette vil kunne eliminere risikoen for bakterier i vannet. Dosering står på boksens utside.

Hvor ofte bør man bytte vann?

Generelt så bytter de fleste vann etter en til to gangers bruk så fremt rensing ikke benyttes.

Kan vi benytte sjøvann?

Ja, alle våre Villmarksbad kan benyttes med saltvann. Våre ovner er produsert i rustfritt stål. Til forskjell fra syrefast stål vil rustfritt stål utsatt for sjøvann kunne bli mattere og noe fargeendret over tid. Dette kan reduseres ved at man skyller ovnen med ferskvann/såpevann etter bruk.

Hvilket ekstrautstyr bør jeg anskaffe?

Det viktigste du trenger er en solid askespade slik at du kan ta ut asken før hver oppfyring. Mye aske i bunnen av brennkammeret isolerer veldig godt og reduserer ovnens effekt som igjen fører til økt oppvarmingstid.

Termometer bør brukes slik at du effektivt kan overvåke vanntemperaturen under oppvarming. I tillegg så vil en drikkehylle på ovnens varmegitter/stampens utside eller en poolbar være praktisk til å sette fra seg en kald boks med leskende innhold 🙂

Har du noen spørsmål angående badstue, kajakk, båt eller jordkjeller. Ta kontakt!